DIENSTEN

DienstenSamen Duurzaam Werkt

Steeds meer ondernemers en non-profit organisaties worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij laten tegenover mens, maatschappij en milieu zien dat ze zich verantwoord gedragen. Dat willen ze zelf, maar ook de samenleving verwacht dat van hen.

Bedrijven en overige organisaties willen vaak graag duurzaam ondernemen maar het ontbreekt vaak aan tijd en specifieke kennis. DUORSAAM helpt u graag om samen met u de wereld weer een stukje CO2 neutraler te maken.

DUORSAAM maakt plannen met visie, om de bekende stip op de horizon te zetten. Bij al deze plannen draait het om de vraag:
‘wat is het doel’.

DUORSAAM helpt organisaties Duurzaamheid tot in de kern een vanzelfsprekend onderdeel van hun processen en innovaties te laten zijn.

Voor DUORSAAM gaat duurzaam ondernemen over waarde. Waarde voor de organisatie, het bedrijf, voor de omgeving, voor mensen en voor het klimaat.
DUORSAAM BETEKENT VOOR UWat doet Duorsaam voor gemeenten
 • Het vormgeven van het gemeentelijk milieu- en duurzaamheidsbeleid
 • Het intern en extern op de kaart zetten van het thema duurzaamheid bij gemeenten
 • Het zorgen voor de borging van de samenhang in beleid tussen de verschillende milieugerelateerde beleidsvelden in het cluster
 • Het maken van analyses op basis van trends en ontwikkelingen, bij nieuw beleid
 • Het zijn van een aanspreekpunt in een vakgericht netwerk
 • Het maken of optimaliseren van het Afvalbeleidsplan, inclusief zwerfafval
 • Ondersteuning en advies bij het realiseren en meten van de VANG doelstellingen
 • Het uitvoeren van Contractmanagement en Contractonderhandeling
 • Analyseren en optimaliseren Afvalbeheer Organisatie
 • Interim-management
 • Trainingen en Presentaties


Wat doet Duorsaam voor bedrijven
 • Afval-en energiescan
 • Het uitvoeren van een duurzaamheidsscan
 • Het vormgeven van het bedrijfsmatig milieu- en duurzaamheidsbeleid
 • Opstellen Duurzaam Afvalplan en Energiebesparingsplan
 • Het opstellen van een Ketenanalyses (de waarde keten van het bedrijf)
 • Het geven van Trainingen en Presentaties
 • Onderhandelen Afvalcontract en contractmanagement
 • Het ontwikkelen van een model tot Circulair Inkopen


Duorsaam voor Scholen/Studenten van het MBO/HBO
 • Lesstof op maat over Duurzaamheid en Duurzaam Ondernemen
 • Verzorgen van presentaties en lesmiddagen over Duurzaamheid en Duurzaam Ondernemen


Detachering en projectleiding

Veel ondernemers en non-profit organisaties zijn al duurzaam bezig, of lopen met de gedachte rond, maar hebben door de drukke dagelijkse werkzaamheden en beslommeringen geen tijd duurzaamheid in de praktijk toe te passen.

Door het leveren van tijdelijke ondersteuning, detachering of in projectvorm, aan gemeenten(non-profit) en bedrijven, realiseren we plannen en ontwikkelen we ideeën op het gebied van Duurzaamheid.